Termékek Menü

A Forrás Centrum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. bemutatja

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

 

 

A pályázatok benyújtása 2017. július 31-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

A pályázati kiírás célja

Nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.

Támogatás mértéke:

A projekt keretében igényelhető támogatás az elszámolható költségek 100%-a lehet.

Támogatás összege:

A projekt keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 1-5 millió forint.

Támogatható tevékenységek köre:

 1. a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmnyek külső és belső felújításhoz, bővítéshez, korszerűsítéshez kapcsolódó munkák;
 2. területrendezés;
 3. az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
 4. férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
 5. az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása;
 6. a sérült, illetve beteg állatok elhelyezésére szolgáló elkülönítő kialakítása, bővítése, korszerűsítése;
 7. a menhelyre bekerülő állatkölykök elkülönített elhelyezésére szolgáló hely kialakítása;
 8. orvosi eszközök, itatók, etetők, chipleolvasó, illetve nagynyomású mosó-, fertőtlenítőgép beszerzése;
 9. alapinfrastruktúra kialakítása (villamos hálózat, vezetékes vízhálózat, csatornahálózat kiépítése, bővítése, korszerűsítése, telekhatáron található kerítés, hangfogó falak kiépítése, felújítása, telepi telekhatáron belüli világítás kialakítása, korszerűsítése

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a civil szervezetek, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 • 2015. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
 • tevékenységüket Magyarországon végzik;
 • létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel a pályázat kiírásának időpontjában;
 • a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 • 2015. és 2016. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
 • az általuk működtetett állatmenhely érvényes és hatályos – 2015. január 1. előtt kiállított – létesítési és működési engedéllyel rendelkezik;
 • az Áht. 50. § (1) a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 • az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelyek:

 • magánszemélyek,
 • baráti társaságok,
 • közalapítványok,
 • civil társaságok,
 • köztestületek,
 • non-profit gazdasági társaságok,
 • egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
 • pártok,
 • gazdasági társaságok.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: (061)786-0183

Vagy írjon az info@forrascentrum.hu e-mail címre, ahol kézségesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

blog comments powered by Disqus